top of page

Có lẽ bạn đang cần một sự nâng đỡ về mặt tinh thần lúc này?

Bạn cần một người có thể hiện diện trọn vẹn với bạn, lắng nghe bạn mà không phán xét?

Bạn cần một người thay vì bảo bạn phải làm điều này, điều kia, người ấy ở đó và gợi mở để giúp bạn tự nhìn thấy lối đi và tự nhìn ra cách gỡ rối những khúc mắc của chính mình
Tạo ra một không gian đủ an toàn, chân thực, kết nối, bảo mật để bạn có thể hiện diện với chính mình mà không phải gồng gắng

Đặt lịch khai vấn

0928813318

z4557274663716_81db72da9f738f79127a6222fb314de1_edited_edited.jpg
bottom of page